Euskararen atari berria - Nuevo portal del euskera

ARABAKO ERRIOXAKO EUSKARAREN ATARIA, ABIAN DA

(Tienes la opción de leer el mensaje en castellano al final del texto)

 

Euskararen Nazioarteko Egunaz baliatuta, Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillak abian jarri du www.euskaramaitedut.eus web orria.

 

Euskara maite dut berria logoa bakarrik

 

 

 

Guardia, 2014ko abenduaren 3a


Web orriak Arabako Errioxako euskararen ataria izatea du helburu. Bertan jasoko da gure eskualdean euskaraz eta euskarari buruz egiten diren ekintzen berri, baita bestelako informazio eta baliabideak ere. Web orri honek orain arte abian egon den www.euskaramaitedut.com bloga ordezkatuko du eta haren atal nagusiak honakoak dira: berriak, multimedia, agenda, estekak eta kontaktua. Zenbait berri nabarmenduko dira bannerren bitartez, besteak beste, Arabako Errioxako datu soziolingüistikoen bilduma, gurasoentzako aholkuak eta eskualdeko euskara planak.
Proiektu honen bitartez kalitatezko plataforma bat osatu nahi izan da eskualdeko euskaltzale eta euskaldun guztiek erreferentziazko gune bat izateko. Bertan argitaratuko dira euskararen eragileek antolatzen dituzten ekintzak.
Orain arte esandakoaz gain, web orri berri honekin .eus komunitatearen parte bihurtu gara, komunitate oso baten domeinua.
Informazio gehiago jaso nahi izanez gero, jarri harremanetan Kuadrillako euskara teknikariarekin, Leire Sueskunekin, 945600252.

 

ESTA EN MARCHA EL PORTAL DEL EUSKERA DE RIOJA ALAVESA


Coincidiendo con el Día Internacional del Euskera, la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa pone en activo la página www.euskaramaitedut.eus


Laguardia, 3 de diciembre de 2014


El objetivo de la misma es servir de punto de referencia del euskera en Rioja Alavesa. En la página se recogerán noticias referentes a actividades que se realicen en euskera o versen sobre el euskera; asimismo, se recogerá otro tipo de información y recursos relacionados con el euskera. Esta nueva página sustituye al blog www.euskaramaitedut.com que hasta ahora ha estado activo y sus apartados principales son: noticias, multimedia, agenda, enlaces y contacto. Habrá noticias o cuestiones que se remarcarán a través de banners, entre otras, recopilación de datos sociolingüísticos de Rioja Alavesa, consejos para padres y madres, y planes de euskera de la comarca.
A través de este proyecto se ha querido conformar una plataforma de calidad que sirva de punto de referencia para euskaldunes y euskaltzales de la comarca. En este portal se recogerán todas las actividades para el fomento del euskera y cultura vasca que los agentes promotores del euskera de la comarca (agentes sociales, agentes institucionales) hayan programado.
Además de lo indicado hasta ahora, con el nuevo dominio .eus la Cuadrilla se convierte en parte de esa comunidad, dominio de la comunidad del euskera.
Para más información contactar con la Técnica de Euskera de la Cuadrilla, Leire Sueskun, 945600252.

 

 Escudo

LOGO BILINGÜE

 

Inprimatu